เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินโครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ –๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา [20 เมษายน 2566]
กิจกรรมลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ – ๑๐ ตำบลสามัคคีพัฒนา [12 พฤษภาคม 2564]
ประชาคมหมู่บ้าน [11 พฤษภาคม 2564]
ประชาคมหมู่บ้าน [11 พฤษภาคม 2564]
ประชาคมหมู่บ้าน [7 พฤษภาคม 2564]
1 1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ)