call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

folder แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
description แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
photo แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
description แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 78