เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร (8 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 14 ธันวาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้มเศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ได้ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติเชื้อ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารจำนวน 97 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 103 คน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 93
เดือนนี้ 4,196
เดือนที่แล้ว 4,822
ทั้งหมด 11,778