เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565
รายละเอียด : เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 กิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในการใช้รถใช้ถนน และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนักในการใช้ถนนตามกฎจราจร ในเขตเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ในการการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีการสนับสนุนสิ่งของ อาทิ เช่น น้ำดิื่ม กาแฟ ขนมฯลฯ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ผู้โพส : สำนักปลัด