call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675

โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ตำบลสามัคคีพัฒนา ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เก็บขยะริมทาง บริเวณสามแยกดอนทอย-หนองสามขา-ถ้ำเต่า ถึงศาลปู่ตาบ้านถ้ำเต่า วัน อังคาร ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
ผู้โพส : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
นายทรัพย์ ประสงค์ดี
นายกเทศมนตรี ตำบลสามัคคีพัฒนา
โทร : 084-7928133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 42