เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
สามัคคีถิ่นผ้าคราม เหลืองอร่ามทุ่งนาปรัง ปลากระชัง ซี อี โอ แหล่งแตงโมโคกระบือ :: โทร 042-707675โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการของพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนา
รายละเอียด : เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา คณะวิทยากร ได้จัดอบรมให้ความรู้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (อสม) ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสามัคคีพัฒนาตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีระยะเวลาในการอบรม จำนวน ๖ ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ผู้โพส : สำนักปลัด
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
นายคมชาญ บงค์บุตร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ตำบลสามัคคีพัฒนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 43
เดือนนี้ 4,146
เดือนที่แล้ว 4,772
ทั้งหมด 11,728