เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
โครงการอบรมให้ความรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว
รายละเอียด : โครงการอบรมให้ความรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2565 คนพิการและผู้ดูแลที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เรื่องการเข้าถึงสิทธิการบริบาลขั้นพื้นฐานทางการแพทย์ การฟื้นฟูทางด้านร่างกาย การใช้กายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ การออกกำลังกาย งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดทำโดยคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการและกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ผู้โพส : กองสวัสดิการสังคม